بودجه بندی آزمونهای مدیریت کسب و کار (MBA)

بودجه‌بندی آزمون‌های آزمایشی کارشناسی ارشد - رشته مدیریت کسب‌وکارMBA

 

عنوان دروس  MBA

تقسیم بندی

مباحث



ریاضی عمومی 1 و 2

طراح :استاد آقاسی

تعداد سوالات:30

ضریب 2

25٪ اول

تابع،حدوپیوستگی ومشتق وکاربردهای آن،انتگرال نامعین،ویژگیهای انتگرال معین،قضيه اساسي حساب ديفرانسيل  (ص ۱۳ الی ۲۷۱ جلد اول ریاضی ۱)



25٪ دوم

ادامه انتگرال(محاسبه معين، ناسره، گاما و بتا کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني (ص ۲۷۲ الی ۵۱۹ جلد اول ریاضی ۱)



50٪ اول

25 % اول و 25% دوم



25٪ سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق

(باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)



25٪ چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس)( ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)



50٪ دوم

25% سوم و 25% چهارم



آزمونهای هفتم و هشتم

جامع



 

عنوان دروس MBA

25% اول

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

حل مسأله و کفایت‌داده‌ها

تناسب و درصد - تئوری اعداد (بخش‌پذیری/باقیمانده تقسیم/...) - جبر مجموعه‌ها - اصل شمول و عدم شمول

استدلال منطقی

استنتاج/استنباط - تقویت ادعا - تضعیف ادعا - استدلال مشابه - متفرقه

درک مطلب

کلیه سرفصل‌های بخش درک مطلب

تصحیح جمله

کلیه سرفصل‌های بخش تصحیح جمله

 

عنوان دروس MBA

25% دوم

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

حل مسأله و کفایت‌داده‌ها

معادله‌ها - کار با اعداد و هوش - مفاهیم آماری (میانگین/نمودارها/جداول/...)

استدلال منطقی

فرض پنهان - تکمیل متن - تحلیل ساختار متن (زیرخط‌دار، عملکرد عبارات) - رفع تناقض - متفرقه

درک مطلب

کلیه سرفصل‌های بخش درک مطلب

تصحیح جمله

کلیه سرفصل‌های بخش تصحیح جمله

 

عنوان دروس MBA

50% اول

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

مرور و جمع‌بندی کلیه سرفصل‌های موجود در بودجه بندی آزمون‌های 25% اول و 25% دوم

 

عنوان دروس MBA

25% سوم

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

حل مسأله و کفایت‌داده‌ها

تناسب و درصد - هندسه (دوبعدی و سه‌بعدی) - فیزیک سینماتیک (حرکت‌شناسی، سرعت، مسافت، ...)

استدلال منطقی

استنتاج/استنباط - فرض پنهان - تحلیل ساختار متن (زیرخط‌دار، عملکرد عبارات) - استدلال مشابه - متفرقه

درک مطلب

کلیه سرفصل‌های بخش درک مطلب

تصحیح جمله

کلیه سرفصل‌های بخش تصحیح جمله

 

عنوان دروس MBA

25% چهارم

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

حل مسأله و کفایت‌داده‌ها

کار با اعداد و هوش - عبارات جبری و اتحادها - آنالیز ترکیبی و احتمالات

استدلال منطقی

تقویت ادعا - تضعیف ادعا - تکمیل متن - رفع تناقض - متفرقه - نقص استدلال - نکته اصلی بحث (منظور نویسنده) - ارزیابی استدلال

درک مطلب

کلیه سرفصل‌های بخش درک مطلب

تصحیح جمله

کلیه سرفصل‌های بخش تصحیح جمله

 

عنوان دروس MBA

50% دوم

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

مرور و جمع‌بندی کلیه سرفصل‌های موجود در بودجه بندی آزمون‌های 25% سوم و 25% چهارم

 

عنوان دروس MBA

جامع اول و جامع دوم

استعداد و آمادگی تحصیلی

GMAT

طراح : استاد لقمانی

مرور و جمع‌بندی کلیه سرفصل‌های موجود در بودجه بندی آزمون‌های 25% اول، 25% دوم، 25% سوم و 25% چهارم


زبان مدیریت کسب وکار (MBA)

طراح: استاد فرید

تعداد  سوالات: 60

ضریب 1

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

آزمون های جامع 100% (دو مرحله آخر) از کلیه مباحث و سرفصلهای ذکر شده سوال طرح می گردد.

 

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

تلفن تماس : 88933620 - 86741
آآدرس ایمیل : info@pazhuhesh.org
نام :
تلفن :
ایمیل :
پیام :
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .