کلاسهای آمادگی آزمون کنکور ارشد ترم پاییز 98

کلاسهای آمادگی آزمون کنکور کارشناسی ارشد ترم پاییز 98

رشته مدیریت کسب و کار 

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

زبان تخصصی

8:00        الی       30 : 9

نظریه های سازمان

9:30        الی       11:00

مدیریت استراتژیک

11:00       الی      30 : 12

    

     رشته مدیریت بازرگانی  

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

زبان تخصصی

8:00        الی       30 : 9

نظریه های سازمان

9:30        الی       11:00

مدیریت استراتژیک

11:00       الی      30 : 12

مدیریت منابع انسانی

12:30       الی      00 : 14

            

  رشته مدیریت دولتی  

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

مدیریت  رفتارسازمانی

12:30        الی       00 : 14

اداره امور عمومی

14:00        الی       15:30

حقوق اساسی

15:30       الی      00 : 17

مدیریت منابع انسانی

17:00       الی      30 : 18


رشته روانشناسی بالینی

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

روانشناسی  رشد

8:00        الی       30 : 9

نظریه های  شخصیت

9:30        الی       11:00

نورو

11:00       الی      30 : 12

 

رشته روانشناسی عمومی

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

زبان تخصصی

8:00        الی       30 : 9

روانشناسی  رشد

9:30        الی       11:00

روانشناسی عمومی

11:00       الی      30 : 12

 

رشته حقوق خصوصی

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

آیین دادرسی

14:00        الی       30 : 15

حقوق تجارت

15:30        الی       17:00

حقوق مدنی

17:00       الی      30 : 18

زبان تخصصی

18:30       الی      00 : 20

 

رشته حسابداری

روز جمـعـه

تاریخ شروع کلاس :   19/7/98

حسابداری عمومی

8:00        الی       30 : 9

حسابداری مدیریت

9:30        الی       11:00

نظریه های حسابرسی

11:00       الی      30 : 12

 

رشته روانشناسی تربیتی

روز پنج شنبه

تاریخ شروع کلاس :   25/7/98

مکاتب فلسفی

15:00        الی       15 : 18

روز جمعه

تاریخ شروع کلاس :   25/7/98

روانشناسی تربیتی

16:45       الی      00 : 19

 

قابل توجه دانشپذیران گرامی شروع کلاسها

19/7/98 محل تشکیل کلاسها

تقاطع نیایش -ولیعصر دانشکده داروسازی شهید بهشتی

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

تلفن تماس : 88933620 - 86741
آآدرس ایمیل : info@pazhuhesh.org
نام :
تلفن :
ایمیل :
پیام :
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .