اسامی رتبه های برتر ارشد و دکتری

رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی سال96

نام

نام خانوادگی

رتبه

عاطفه
محمدی

2 کودکان اشتثنایی

24 روانشناسی تربیتی

38 روانسنجی

محمود
شفیع زاده

90 روانشناسی عمومی

135 روانشناسی بالینی

177 روان سنجی

عرفان
اعظمی

1 روان سنجی

67 کودکان استثنایی

144 روان شناسی بالینی

لاله
فرج زاده

18 روانشناسی عمومی

59 روان سنجی

59 کودکان اسثتنایی

99 روانشناسی تربیتی

خانم

محمدی

138 روانشناسی بالینی

 

رتبه های برتر  دکتری مجموعه روانشناسی سال96

نام

نام خانوادگی

رتبه

محمد صادق
میر علی

14

فاطمه

حبیبی

84
آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

تلفن تماس : 88933620 - 86741
آآدرس ایمیل : info@pazhuhesh.org
نام :
تلفن :
ایمیل :
پیام :
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .